Moduł 5 - Promocja

  • 1Current Promocja
  • 2 Narzędzia PPC
  • 3 Analiza statystyk ze strony oraz zachowań konsumentów
  • 4 Techniki promocyjne
  • 5 Search Engine Optimisation (SEO)
  • 6 Wykorzystanie mediów społecznościowych
  • 7 Biuletyn
  • 8 Marketing przez e-mail