Ενότητα 5 - Προώθηση

  • 1Current Προώθηση
  • 2 Εργαλεία PPC
  • 3 Στατιστικές αναλύσεις για τον ιστότοπο και τους πελάτες
  • 4 Τεχνικές προώθησης
  • 5 Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)
  • 6 Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • 7 Ενημερωτικό δελτίο
  • 8 Μάρκετινγκ με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Marketing)