Ενότητα 4 - Επικοινωνία

  • 1Current Επικοινωνία
  • 2 Λεπτομέρειες παράδοσης και αναπρογραμματισμός παράδοσης μέσω SMS
  • 3 Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών
  • 4 Ζωντανή συνομιλία
  • 5 Παρακολούθηση και ανταπόκριση μέσω του Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)